calismabarisi@gmail.com

Etiket: ehliyet

İş Sözleşmesi Unsurları ve Ehliyet

İş Hukuku
İş Sözleşmesi Unsurları ve Ehliyet Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Çalışma hayatındaki en önemli iki unsur işi yapan ve işi yaptıranlardır. İşi yapan kişi yani işçi işi veren yani işverenin talimatı doğrultusunda iş yapmaktadır. Bu işin yapılması için ise sözleşmeye ihtiyaç vardır. Sözleşmeler genelde iki tarafa yükümlülük yükler iş sözleşmesi ise kanun tarafından tanımı verilmiş bir sözleşmesidir, 4857 sayılı İş Kanunun 8. Maddesine göre iş sözleşmesi; “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.”  Kanuna göre; İşçinin edimi; Bağımlı olmak ve iş görmektir. İşverenin edimi ise ücret ödemektir. İş sözleşmesi özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan...