calismabarisi@gmail.com

Etiket: gazeteci

Gazetecilerin Yıllık İzin Hakkı

Gazetecilerin Yıllık İzin Hakkı

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Yazar;Alper YILDIRIM 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da basın işi yapanların yasal hak ve sorumlulukları gazetecilik mesleğine göre özel olarak 4857 sayılı İş Kanunundan farklı düzenlenmiştir. Bunlardan en önemlisi de yıllık izin hakkıdır. 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nun 21. Maddesinden anlaşılacağı üzere; günlük mevkutelerde çalışan ve günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazeteciye, en az bir yıl (1 yıl) çalışmış olmak koşuluyla, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazeteciler için ise bu süre altı aylık çalışma dönemleri için 2 hafta olacak şekilde belirlenmiştir.  Gazetecinin 6 aylık çalışma dönemine karşılık 2 hafta yıllık ücretli izin öngörüldüğü için, 2 altı aylık...
Basın İş Kanunu Kapsamı İçin Basın Kartı Şartı Aranmaz!

Basın İş Kanunu Kapsamı İçin Basın Kartı Şartı Aranmaz!

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Yazar;Alper YILDIRIM 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kısa adı ile Basın İş Kanunu olarak da bilinir. 13 Haziran 1952 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 20 Haziran 1952 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Basın işkolunda işçi sıfatından ayrı bir şekilde, gazeteci olarak çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma koşulları Basın İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunda, başta gazeteciler olmak üzere Türkiye’de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki “işçi” tarifi kapsamı dışında kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanmaktadır. Bu Kanun kapsamına ...