calismabarisi@gmail.com

Etiket: gece çalışma

Çalışma Süreleri

Çalışma Süreleri

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Yazar; Alper YILDIRIM 1.Haftalık Çalıma Süresi 4857 Sayılı İş  Kanununun 63. maddesinde haftalık çalışma süresinin en çok kırk beş  saat olacağı hükme bağlanmış olup  yine aynı hüküm Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4. maddesinde de yinelenmiştir. İş  Kanunun 63. Maddesinde , “genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa, bu süre işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır (m.63/1).” Söz konusu İş Kanunu çalışma süresini azami bir saat olarak sınırlamıştır. Bunun doğal sonucu olarak tarafların sözleşmelerde bu süreyi aşan bir şekilde haftalık çalışma süresi belirlemeleri mümkün değildir. Tarafların iş sözleşmelerinde kanunda belirtilen 45 saatlik azami süreyi aşacak biçimde belirlemeleri durumunda,  tanzime edilen bu...