calismabarisi@gmail.com

Etiket: hesaplama

Kıdem tazminatına Hak Kazanma Şartları ve Giydirilmiş Ücret

İş Hukuku
Yazar; Alper YILDIRIM 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçilerin iş sözleşmelerinin: İşveren tarafından bu Kanunun 25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, İşçi tarafından bu Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca, Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, Bağlı bulundukları kanunla kurulmuş olan kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla; 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, kadının evlendiği tariht...
Asgari Ücretin İşçi ve İşverene Yansımaları

Asgari Ücretin İşçi ve İşverene Yansımaları

İş Hukuku
 Yazar;ÇSGB İş Başmüfettişi Yalçın KUBAT  Heyecanla beklenen 2018 yılına ilişkin asgari ücret  uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2018 Asgari Ücret Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar tebliğine göre 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin 2018 yılında alacağı asgari ücreti belirlemek adına Asgari Ücret Tespit Komisyonunu nihayetinde işçilerimize ödenecek olan asgari tutarı belirledi. Söz konusu tebliğe göre komisyon çalışmalarına 1 Aralık 2017 tarihinde başladı ve çalışmalar 4 toplantı gerçekleştirilmek suretiyle neticelendirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli sevi...