calismabarisi@gmail.com

Etiket: hidrolik pres

Hidrolik Preslerde Güvenlik

Ekipmanlar
Hidrolik Preslerde Güvenlik Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Presler sanayide en çok kullanılan ekipmanlardandır. Sanayide tahrik ve iletim sistemine göre 3 çeşit pres kullanılmaktadır. Bunlar; Mekanik Pres(Elektrikli Motor Vasıtasıyla Tahrik, Volan vasıtası ile iletim) Hidrolik Pres(Elektrik motor vasıtasıyla tahrik ve hidrolik yağ ile iletim) Servomotorlu Presler (Elektrikli servomotor vasıtasıyla tahrik, volan vasıtasıyla iletim) Yukarıda belirtilen preslerin hepsinin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır örneğin mekanik preslerde işlem hızı hızlı olmakta kontrol hidrolik prese göre daha zor omakta, hidrolik preslerde işlem hızı daha yavaş fakat kontrol mekanik prese göre daha kolay, servomotorlu preslerde ise hem işlem hızı, hem de kontrol diğer preslere gö...