calismabarisi@gmail.com

Etiket: iş ekipmanı

Forkliftlerde İş Güvenliği

Ekipmanlar
Forkliftlerde İş Güvenliği Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Forklfitler tehlikeli makineler olabilmektedirler eğer güvenli bir şekilde kullanılmazsa ölüme veya yaralanmalara neden olabilirler. Forklift Dizaynı Forkliflerde; Sürücü için kabin bulunmalı, Forklift devrilemeyecek yapıda olmalı devrilme ihtimali varsa sürücüyü sıkıştırmayacak şekilde dizayn edilmeli, Dikiz aynası, yan aynalar vb. donanımlar her zaman sağlam ve çalışır durumda olmalı, Gece çalışabilen forkliftlerde aydınlatma sistemi bulunmalı, Yangın tüpü bulunmalı, Hareket ederken ve geri giderken uyarıcı sesli ve/veya görüntülü işaretler bulunmalı, İçten yanmalı motorlu forkliftler ancak gerekli havalandırma koşulu sağlandığında kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Operatörler; ...