calismabarisi@gmail.com

Etiket: isg

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Asıl işveren, Alt İşveren İlişkisi

İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Asıl işveren, Alt İşveren İlişkisi  Yazar; Fatih UĞURLU GİRİŞ Alt işverenlik özellikle muvazaa ile ilgili konularda çalışma hayatının en tartışmalı konularından biridir. Bu çalışmada alt işverenlik konusunun tartışmalı noktalarına girilmeden İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin nasıl yer aldığı incelenmiştir. İş güvenliği mevzuatı taranarak alt işveren ve asıl işveren kelimelerinin geçtiği yerler bir arada toplanmış ve bu Maddeler incelenmiştir. Göze çarpması açısından mevzuatta geçen alt işveren kelimeleri altı çizili olarak gösterilmiştir. Alt işverenin tanımı, Alt İşverenlik Yönetmeliği   Madde 3 – (1) a) da yapılmıştır. Bu tanıma göre  “Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizme...