calismabarisi@gmail.com

Etiket: işyeri ulaşım

İşyerine Ulaşım Sırasında Geçirilen Kazalar İş Kazası Sayılır Mı?

İş Kazası
İşyerine Ulaşım Sırasında Geçirilen Kazalar İş Kazası Sayılır Mı? Çalışma hayatının en önemli aktörlerinden biri olan işçilerin geçirdiği kazalardan bir kısmı tartışmalara neden olmaktadır. Özellikle ilk bakışta işyeri olarak düşünülmeyecek yerlerde yaşanan kazalarda işverenler olayı iş kazası olarak görmemekte çalışanlar ise iş kazası olduğunu iddia etmektedir. İş kazası olup olmadığı tartışmalı konulardan birisi de sosyal nedenlerle çalışan evden alıp işe getiriliği ve tekrar eve götürüldüğü sırada yaşanan kazaların iş kazası sayılıp sayılmayacağıdır. Bilindiği üzere mevzuatımızda iki yerde iş kazası tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ikincisi ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. İki kanunun yaptığı iş kazası ...