calismabarisi@gmail.com

Etiket: kdv

Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı?

Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı?

Bilişim Hukuku, Vergi
Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı? (Mahkeme Kararı) T.C. İSTANBUL 14. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2020/2851 KARAR NO: 2021/2421 DAVANIN ÖZETİ Davacı tarafından, bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle hakkında düzenlenen XX.XX.2020 tarih ve 2020-X-XXX/XX sayılı vergi tekniği raporuna istinaden düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca 2015/1 ilâ 12 dönemlerine ilişkin olarak adına resen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin; uzmanlık alanının yazılım ve programcılık işi olduğu, reklamcılıkla ilgili herhangi bir ilgisi, çalışması ve tecrübesinin bulunmadığı, web sayfasının bir bölümünün İrlanda mukimi Google Ireland Limited şirketine anlık olarak kiralama şeklindeki hizmet ifasının yurt dışındaki müşteriler için yapıldığının açık ol...