calismabarisi@gmail.com

Etiket: Kot Taşlama

Silikozis Kaderiniz Olmasın…

Meslek Hastalığı
Silikozis; Teşhis, ve Korunma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Giriş Çalışma kaynaklı tozlar akciğer hastalıklarına neden olmaktadır. Riskler; Çalışan toza ne zamandır maruz Çalışanın maruz kaldığı toz miktarı ve Maruz kaldığı bu toz içinde ne kadar silika var durumlarına göre artıp azalmaktadır. Silika tozunu burun ve ağızdan aldıktan sonra, toz akciğerlere kadar iner ve akciğerlerde geri dönüşü olmayan zararlar verir. Bu tip hastalıkların hiçbir semptomu yoktur hastalığa yakalandıktan sonra maruz sonlandırılsa bile hastalık devam edebilir. Silikozis Silikozis silika kristallerinin neden olduğu en önemli hastalıktır. Silika tozlarının akciğere girmesi ile akciğerde akciğer radyografisi ile görüntülenebilen küçük sert nodüllerin oluşmasına neden olur. ...