calismabarisi@gmail.com

Etiket: leed

Yeşil Bina; Çevre Dostu, Leed Sertifikası

Çevre
YEŞİL BİNALAR Yazar;Emine Kale Gelişen ve değişen dünyanın düzenine ayak uyduran insanoğlunun artan faaliyetlerinin sonucunda çevreye verdiği zararda zamanla artmaktadır. Bu zararların en başında enerjinin ve kaynakların kontrolsüz kullanımı gelmektedir. Artan çevresel sorunların insanoğluna etkilerinin de artması ile birlikte sürdürülebilirlik kavramı ön plana çıkmıştır. Çevresel açıdan sürdürülebilirlik doğal kaynakları tüketmeden bugünün gereksinimlerini karşılamak ve gelecek nesillerinde kendi gereksinimlerini karşılama olanağını ellerinden almamak manasına gelmektedir. Temelinde var olan kaynakları en verimli şekilde kullanma ilkesi vardır. Çevresel açıdan sürdürülebilirliği destekleyebilecek en önemli uygulamalardan birisi yeşil binalardır. Yeşil bina, yer seçimi, tasarım, inşa...