calismabarisi@gmail.com

Etiket: maddi tazminat

İş Kazası Sonrası Tazminat Hesabı

İş Kazası Sonrası Tazminat Hesabı

İş Güvenliği, İş Kazası
Çalışma yaşamında en çok ortaya çıkan uyuşmazlıklardan bir tanesi de çalışanların iş kazası geçirmesi durumunda alabilecekleri tazminatların belirlenmesidir. İş kazası sonrası işçiler ve işveren açısından izlenebilecek iki yol bulunmaktadır; İşçi ve işverenin belirli bir tazminat konusunda anlaşmaları, Tarafların anlaşamayıp dava yoluna gitmeleri, İşçi ve işverenin belirli bir tazminat konusunda anlaşmaları durumu günümüzde daha sık karşılaşılan durumlardandır. İşverenin kafasını acaba fazla ödeme mi yaptım işçinin kafasını ise acaba az tazminat mı aldım düşüncesi tüm süreç boyunca meşgul etmektedir. Söz konusu soru işaretlerini giderme adına mutlaka olası ödeme hesapları yaptırılması gerekmektedir. Hesap yapılırken şu hususlara dikkat edilmektedir; İşçi Vefat Etmemişse İş...
İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar

İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar

İş Güvenliği, İş Kazası, maluliyet, Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Geçiren İşçinin Alabileceği Tazminatlar Çalışma hayatında her ne kadar kimse istemese de iş kazaları yaşanabilmektedir. İş kazası geçiren işçiler doğal olarak kazaya neden olan kişilerden çeşitli taleplerde bulunmaktadır, çünkü işçi iş kazası nedeniyle iyileşene kadar çalışamamıştır, bu durumun yanı sıra işçi iş kazası nedeniyle çalışma gücünün bir kısmını kaybetmiş de olabilir, diğer taraftan işçinin ve ailesinin iş kazası nedeniyle yaşadığı üzüntü, korku ve endişe de vardır tüm bu hususların kusurlu taraflarca tazmin edilmesi gerekmektedir. İşçinin Tazminat Talebinin Dayanağı İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesi bulunmaktadır, söz konusu sözleşmenin kendine has özellikleri bulunmaktadır sözleşmenin 2 tarafının (işçi, işveren) da sözleşmeden ve kanundan kaynaklanan yükümlül...