calismabarisi@gmail.com

Etiket: Mesleki Yeterlilik

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücretini Kim Ödemeli?

Eğitim
Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Mesleki Yeterlilik Sertifikasının alınmasından işçi mi yoksa işveren mi sorumludur? Mesleki yeterlilik sertifikasının alınması konusunda ne işveren ne de işçiye bir sorumluluk yüklenmemiştir fakat Mesleki Yeterlilik Kanunun Ek 1. Maddesinde; Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.  denilmiştir, maddeye bakacak olrsak kimseye sertifika alam yükümlülüğü yüklememiş ama işverene sertifikasız işçi çalıştırmama yükümlüğü yüklemiştir bu durumda işveren ya masraflarını kendi karşılamak suretiyle işçileri...