calismabarisi@gmail.com

Etiket: Postoperatif

Ameliyat Sonrası Hastayı Takip Etmeyen Doktorun Sorumluluğu(Yargıtay Kararı)

Tıp Hukuku Yargıtay Kararları
Ceza Dairesi 2016/2636 E., 2016/12718 K. Özet: Ameliyat sonrası hastanın durumunu takip etmeyen operatör doktor görevi kötüye kullanma suçundan sorumlu olur. "İçtihat Metni" Mahkemesi:Asliye Ceza Mahkemesi Suç:Taksirle öldürme Hüküm: CMK'nın 223/2-c maddesi gereğince beraat Taksirle öldürme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Katılanlar vekilinin, sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; Olay tarihinde, 8 yaşında olan ölenin, sol kasıkta ağrı şikayeti ile sanığın genel cerrahi uzmanı olarak çalıştığı ... Devlet Hastanesi'ne ailesi tarafından getirildiği, sanık doktor tarafından yapılan muayene sonucunda ölene inguinal herni tanısı konularak sanık doktor tarafından 04.03.20...