calismabarisi@gmail.com

Etiket: prime esas kazanç

Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar 

Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar 

Prime Esas Kazanç, Sosyal Güvenlik Hukuku
Ayni yardımlar İşverenlerce sigortalılara ayni (mal) olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir. Ancak, ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası, giyim yardımı gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir. Ölüm, doğum ve evlenme yardımları Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde işverenlerince sigortalılara  yapılan nakdi yardımlar, miktarı ne olursa olsun  prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacaktır. Sigortalının anne ve babası, eşi veya çocuğunun ölümü halinde sigortalıya verilen ölüm yardımı ile sigortalının evlenmesi veya çocuğunun olması halinde işveren tarafından yapılan doğum ve evlenme yardımları prime esas kazançların hesabına dahil edilmeyecektir. Gör...
2023 yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

2023 yılı Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Prime Esas Kazanç, Sosyal Güvenlik Hukuku
Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır. Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 4/1a sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları 1.1- Bir işverene bağlı olarak ...
Prime Esas Kazanç Belirlenmesi ve Hangi Aya Dahil Edileceği

Prime Esas Kazanç Belirlenmesi ve Hangi Aya Dahil Edileceği

Prime Esas Kazanç, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uncategorized
Prime Esas Kazancın Belirlenmesi ve Hangi Aya Dahil Edileceği Prime Esas kazancın Belirlenmesi 5510 Sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunun 4. Maddesi Uyarınca Prime Esas Kazanç Şu Şekilde Belirlenmektedir; Prime esas kazançların hesabında; Hak edilen ücretlerin, Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların, İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınır. 4/1a kapsamında hizmet akdiyle çalışanlar için ücret ve ücret nite...