calismabarisi@gmail.com

Etiket: psikolojik

İşyerinde Şiddet!!!

Zihinsel Riskler
İşyeri Kaynaklı Şiddet Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Giriş İşyerinde şiddet ve korku herkesi etkileyebilir. İşyerinde şiddet işveren açısından çalışanların moralini düşürür, işe devamsızlığa neden olur, işçi değişim hızını artırır, çalışan açısından ise fiziksel ve zihinsel acıya ve strese neden olur. İşyerinde şiddet çalışanların moralini düşürdüğü gibi özellikle hizmet sektöründe müşterinin de moralini düşürür ve kaliteyi azaltır. Şiddet nedir? Şiddetin çeşitli şekilleri vardır genelde hayata tehdit, fiziksel saldırı veya aşağılayıcı küfürler şeklinde oluşur. Şiddeti tanımlamak işyerinde şiddetin çerçevesini çizmek ve önlemekte ilk basamaktır. Şiddet şu şekilde tanımlanabilir; Çalışanın işini yaptığı sırada herhangi bir kişi tarafından aşağılanması, tehdit...