calismabarisi@gmail.com

Etiket: sağlık gözetimi

Sağlık Gözetimi; Sınırları, İtiraz Usulü

Sağlık
Sağlık Gözetimi; Sınırları, İtiraz Usulü Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Bilindiği üzere 4857 sayılı kanun zamanında da uygulaması bulunan sağlık raporu ve sağlık gözetimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kanun ve bu kanuna bağlı çıkan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında birtakım değişikliklere uğramıştır. İşyerinde sağlık gözetiminin çerçevesi iş sağlığı ve güvenliği kanunu 15. Maddesinde belirlenmiştir, söz konusu maddenin 1. Fıkrasının a bendine göre “Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.” yani işveren; Çalışanları sağlık gözetimine tabi tutacaktır Sağlık gözetiminin sınırlarını maruz k...