calismabarisi@gmail.com

Etiket: Seramik

Kurşun Madeniyle Güvenli Çalışma

Kimyasal
Kurşun Madeniyle Güvenli Çalışma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Kurşun Madeniyle Yapılan Bazı Çalışmalar Şunlardır; Kurşun bazlı boyanın yakılması Kapı, pencere vs. yerlerden kurşun bazlı boyanın çıkarılması Yıkma veya sökme işlerindeki sıcak kesme işlemi Hurda veya atıktaki boya çıkarma işlemleri dahil hurda işleme aktiviteleri Kurşun-Asit pil üretimi ve geri dönüşümü Bazı bina boyama işlemleri Bazı araç boyama işleri Metal kurşun ve alaşımları ile yapılan işler, lehim vs. Kurşun üretimi saflaştırılması, alaşımlandırılması Kurşun içerikli bileşiklerle yapılan işlemler Kurşunlu bardak üretimi Seramik boyama ve sırlama işleri Kurşun içeren malzemelerin geri dönüşümü(Kablolar, CRT televizyon ve bilgisayar monitörleri) Kurşun Madeni ...

Silikozis Kaderiniz Olmasın…

Meslek Hastalığı
Silikozis; Teşhis, ve Korunma Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Giriş Çalışma kaynaklı tozlar akciğer hastalıklarına neden olmaktadır. Riskler; Çalışan toza ne zamandır maruz Çalışanın maruz kaldığı toz miktarı ve Maruz kaldığı bu toz içinde ne kadar silika var durumlarına göre artıp azalmaktadır. Silika tozunu burun ve ağızdan aldıktan sonra, toz akciğerlere kadar iner ve akciğerlerde geri dönüşü olmayan zararlar verir. Bu tip hastalıkların hiçbir semptomu yoktur hastalığa yakalandıktan sonra maruz sonlandırılsa bile hastalık devam edebilir. Silikozis Silikozis silika kristallerinin neden olduğu en önemli hastalıktır. Silika tozlarının akciğere girmesi ile akciğerde akciğer radyografisi ile görüntülenebilen küçük sert nodüllerin oluşmasına neden olur. ...