calismabarisi@gmail.com

Etiket: şiddet

Doktoru Kasten Yaralama, Tehdit ve Konuşmayı Telefonla Kaydetmek (Yargıtay Kararı)

Tıp Hukuku Yargıtay Kararları
Ceza Dairesi 2016/2529 E. ,  2016/9732 K. Özet: Aleni konuşmayı doktorunda görebileceği şekilde telefonla kaydetmek suç oluşturmaz, Seni bu hastanede çalıştırmayacağım, sen görürsün demek tehdit suçu oluşturur. İçtihat Metni Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Kasten yaralama, Tehdit, Aleni olmayan söyleşiyi kayda almak Hüküm : 1) Temyiz isteminin reddi-(….2013 tarihli ek karar) 2) TCK’nın 106/1-1.c, 62, 51, 51/3. maddeleri gereğince erteli mahkumiyet 3) TCK'nın 133/1, 62, 51, 51/3. maddeleri gereğince erteli mahkumiyet   Kasten yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine dair hükme yönelik temyiz talebinin reddine ilişkin ek karar ile tehdit ve aleni olmayan söyleşiyi kayda almak suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler sanık tarafından tem...

İşyerinde Şiddet!!!

Zihinsel Riskler
İşyeri Kaynaklı Şiddet Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Giriş İşyerinde şiddet ve korku herkesi etkileyebilir. İşyerinde şiddet işveren açısından çalışanların moralini düşürür, işe devamsızlığa neden olur, işçi değişim hızını artırır, çalışan açısından ise fiziksel ve zihinsel acıya ve strese neden olur. İşyerinde şiddet çalışanların moralini düşürdüğü gibi özellikle hizmet sektöründe müşterinin de moralini düşürür ve kaliteyi azaltır. Şiddet nedir? Şiddetin çeşitli şekilleri vardır genelde hayata tehdit, fiziksel saldırı veya aşağılayıcı küfürler şeklinde oluşur. Şiddeti tanımlamak işyerinde şiddetin çerçevesini çizmek ve önlemekte ilk basamaktır. Şiddet şu şekilde tanımlanabilir; Çalışanın işini yaptığı sırada herhangi bir kişi tarafından aşağılanması, tehdit...