calismabarisi@gmail.com

Etiket: vergi

Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı?

Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı?

Bilişim Hukuku, Vergi
Google Adsense Gelirinden KDV alınır mı? (Mahkeme Kararı) T.C. İSTANBUL 14. VERGİ MAHKEMESİ ESAS NO: 2020/2851 KARAR NO: 2021/2421 DAVANIN ÖZETİ Davacı tarafından, bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle hakkında düzenlenen XX.XX.2020 tarih ve 2020-X-XXX/XX sayılı vergi tekniği raporuna istinaden düzenlenen vergi inceleme raporu uyarınca 2015/1 ilâ 12 dönemlerine ilişkin olarak adına resen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinin; uzmanlık alanının yazılım ve programcılık işi olduğu, reklamcılıkla ilgili herhangi bir ilgisi, çalışması ve tecrübesinin bulunmadığı, web sayfasının bir bölümünün İrlanda mukimi Google Ireland Limited şirketine anlık olarak kiralama şeklindeki hizmet ifasının yurt dışındaki müşteriler için yapıldığının açık ol...
2020 Yılı Asgari Ücret ve Agi Tutarları Belli Oldu!

2020 Yılı Asgari Ücret ve Agi Tutarları Belli Oldu!

İş Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik
Yazar; Alper YILDIRIM Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları neticesinde komisyon tarafından verilen karar ile 2020 yeni asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 15,03 oranında artarken Asgari Geçim İndirimi de aynı oranda artırıldı. ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklenen enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olmak üzere yüzde 15,03 oranında artırıldığını ifade etti. Sayın Bakan, asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olduğunu açıkladı. ASGARİ ÜCRET 2020 TABLOSU 2020 yılında Brüt 2.943 lira olan asgari ücretin kesintilerle birlikte işçinin eline geçecek net tutarda 2.324,70-TL olacaktır. İşte 2020 asgari ücret ve kesintiler: Brüt Ücret 2.943,00 TL Si...