calismabarisi@gmail.com

Etiket: yangın

Acil Durum Planında Neler Olmalı?

Acil Durum Planında Neler Olmalı?

Acil Durumlar
Acil Durum Planı ve Acil Durumlara Hazırlık Nasıl Olmalı? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com Acil Durum; işyerinde meydana gelen ve acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.(Deprem, Yangın, Kimyasal Sızıntı, Patlama vs.) Acil durumlara karşı en iyi hazırlık onlar meydana gelmeden iyi bir organizasyon yapıp acil durumların etkilerini en aza indirmektir. Acil durum planı çalışanların yanında işyeri malları ve binasını da korur. Acil Durum planında neler olmalıdır? İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar Acil durumların büyümesini önleyecek tedbirler Tahliye prosedürü Acil kaçış rotaları, krokiler, güvenli alanlar Acil durumlarda görevlilerin ad soyadları ve iletişim bilgileri Acil durumda kritik işleri yapacakların(elektrik...
Acil Durum Ekibine Kim Eğitim Verebilir?

Acil Durum Ekibine Kim Eğitim Verebilir?

Acil Durumlar
Acil Durum Ekibi Kimlerden Oluşur Eğitimini Kimler Verebilir? Yazar;Halil Kale, halil_kale@hotmail.com İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında acil durumlarda görevlendirilecek kişiler genel olarak “Destek Elemanı” olarak adlandırılmaktadır. Destek elemanı tanımı ise 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda şu şekildedir;” Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi,” yukarıdan da anlaşılacağı gibi destek elemanı tanımında 3 ana kriter vardır bunlar; Görevlendirme: Önleme, Koruma, Tahliye, Yangınla Mücadele, İlkyardım vb. konularında işveren veya işveren vekili tarafından görevlendirilmiş olabilir örneğin ilkyardım be...
Acil Durum Ekibi Nasıl Oluşturulmalı?

Acil Durum Ekibi Nasıl Oluşturulmalı?

Acil Durumlar
Acil Durum Ekibi Kimlerden Oluşur Eğitimini Kimler Verebilir? İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında acil durumlarda görevlendirilecek kişiler genel olarak “Destek Elemanı” olarak adlandırılmaktadır. Destek elemanı tanımı ise 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda şu şekildedir;” Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi,” yukarıdan da anlaşılacağı gibi destek elemanı tanımında 3 ana kriter vardır bunlar; Görevlendirme: Söndürme, Kurtarma, Koruma İlkyardım vb. konularında işveren veya işveren vekili tarafından görevlendirilmiş olabilir örneğin ilkyardım belgesi olsa dahi işveren görevlendirmediği sürece destek elemanı...