calismabarisi@gmail.com

Etiket: yurtdışı

Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar Hangi Hukuka Tabidir (Yargıtay Kararı)

Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar Hangi Hukuka Tabidir (Yargıtay Kararı)

İş Hukuku Yargıtay Kararları
İş İlişkilerinde Yabancılık Unsuru Yabancılık Unsuru Yabancılık unsuru, bir hukukî işlemi veya ilişkiyi ya da olayı birden fazla devletin hukuku ile irtibatlı hâle getiren unsurdur. İşçinin veya işverenin yabancı olması, işverenin işletme merkezinin yabancı bir ülkede bulunması, işçinin kendi işini mutad olarak yabancı bir ülkede yapması veya iş ilişkisinin yabancı bir ülke ile sıkı irtibatlı olduğunun durumun genelinden anlaşılması gibi hâllerde iş sözleşmesinde yabancılık unsurunun bulunduğundan söz edilir. Bireysel İş Sözleşmelerinde Uygulanacak Hukuk 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’un 40. maddesine göre, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları belirler. Aynı Kanun’un 44. maddesi ise, bireyse...