calismabarisi@gmail.com

Palyatif Bakım

PALYATİF BAKIM

Yazar;Özgür İstemi Oktay

Palyatif Bakım Hayatı tehdit eden hastalıklarda,
⁃ Ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek,
⁃ Hasta ve ailesine yönelik tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek,
⁃ Hasta ve ailesinin yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek olarak tanımlanmaktadır.

Palyatif Bakım Kapsamındaki Hastalıklar Şunlardır:

 • Kanser,
 • İleri evre KOAH,
 • İnme (fonksiyonlarının en az % 50’si kaybedilmiş),
 • Son dönem böbrek yetmezliği,
 • İleri evre kalp yetmezliği, (ciddi kalp yetersizliği, kardiyomiyopati, KAH, vb)
 • Diğer ömrü kısaltan hastalıklar: [(motor nörön ve ilerleyici nörolojik hastalıklar, ALS, Alzheimer, diğer ileri dönem organ yetmezliği (KC, beyin), HIV/AİDS, çocuklarda genetik/konjenital, ilerleyici hastalıklar, vb.)

Yani:

 • Küratif tedavinin mümkün olduğu, ancak yanıt alamama olasılığı bulunan hastalıklar (Kanser, dönüşümsüz kalp, karaciğer, böbrek yetmezliği gibi organ yetmezlikleri)
 • Erken ölümün kaçınılmaz olduğu ancak, uzun süren yoğun tedavilerle yaşamı uzatmanın ve hastanın yaşam aktivitelerine katılmasının mümkün olduğu durumlar (Kistik fibrozis)
 • Progresif ve küratif tedavinin mümkün olmadığı, tedavinin sadece palyatif olduğu ve yıllar boyu sürdüğü durumlar (Mukopolisakkaridozlar, müsküler distrofiler)
 • İrreversible ancak nonprogresif seyirli, ciddi komplikasyonlarla seyredebilen, önemli bir engellilik haline neden olan ve erken ölüm olasılığı olan hastalıklar (Serebral palsy, beyin ve spinal kort hasarları)

Sağlık Uygulama Tebliğinde Palyatif Bakım Kuralları

 • Sadece palyatif bakım tescili almış resmî yataklı sağlık tesislerince faturalandırılır.
 • Yalnızca tescilli palyatif bakım yatağında yatan hastalara verilen hizmettir.
 • Bunun dışındaki herhangi bir yataktan verilen hizmet bedelleri SGK’ca karşılanmaz.
 • Palyatif bakım tedavisi günde en fazla 1 kez faturalandırılır.

Palyatif bakım ünitesi Bursa’da ilk İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde kurulmuş olup 52 yatakla hizmet vermektedir. Daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi 20 yatakla palyatif bakım hizmetine başlamıştır. “Palyatif bakımla; kişinin hayatına yıllar eklemek değil, yıllarına hayat eklemek, ağrı ve diğer rahatsız edici semptomları gidermek, yaşamı desteklemekle birlikte ölümün de doğal bir süreç olarak algılanması, hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmeleri hedeflenmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.