calismabarisi@gmail.com

 Vergi ve prim borcu olanlara Müjde!

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması tasarısı komisyondan geçti.               

En son 19.08.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu ile Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili düzenleme yapılmış olup bu düzenleme ile mükelleflerin sırtındaki yük bir nebze de olsa hafifledi. Bu düzenleme ile mükelleflerin borçlarının ödenmesi kolaylaştırılmış, gecikme zamları ile ilgili de af getirilmişti. Ancak bazı mükelleflerin bu konuda geç kalması nedeni ve hükümetimizin bu konuda daha fazla mükellefi yararlandırma arzu ve isteği olsa gerek ki  Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılma konusu yeniden gündeme alınmıştır. Bugün itibariyle de (11.05.2017) Vergi ve prim borçlarını yapılandıran kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yakın zamanda mükelleflerin dört gözle beklediği söz konusu tasarı kanunlaşmak suretiyle Resmi Gazete de yayınlanacaktır. Geçtiğimiz yıl 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu ile ilk defa Mükellefler Vergi Daireleri yahut SGK binalarına gitmeden işlemlerini daha kolay gerçekleştirme ve takip etme imkanı buldular. Vergi borçlarının yapılandırılması için internet Vergi Dairesine  şifreli veya gerçek kişiler için TC numarası girilerek yapılandırma işlemlerini yapıldı. Yine SGK borçlarının yapılandırılması için SGK internet yapılandırma işlemlerini yapıldı. Yine aynı şekilde yeni torba yasa ile getirilecek olan Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması sonucunda da aynı kolaylıklar sağlanacaktır.

Yeni torba yasa ile getirilecek olan Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması tasarısı da Yasalaşırsa özellikle; gecikme faizleri, vergi ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gecikme zamları, gümrük vergileri, emlak vergisi çevre temizlik vergisi, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi alacakları, sgk prim borçlarının yanı sıra Belediyelerin alacakları, Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek bu kapsamda yer almaktadır.

Mükellefleri ilgilendiren bir diğer konu da idari para cezalarıdır. İdari Para cezaları için de aynı kolaylık sağlanacak ve taksitlendirme fırsatı tanınacaktır.

Burada mükelleflerimizin dikkat etmesi gereken nokta tasarı Yasa haline gelir gelmez gecikmeksizin müracaatını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Çünkü Sayın Maliye Bakanı bu kez söz konusu borçlara ilişkin yapılandırmada uzatmaya gidilmeyeceğine ilişkin kesin açıklama yaptı. Bu nedenle riske girmeden yapılandırmaya ilişkin fırsatı değerlendirmek  gerekir diye nacizane düşünmekteyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.