calismabarisi@gmail.com

Asıl İşveren – Alt İşveren Sözleşmesindeki İş Güvenliği Maddelerinin Ceza Sorumluluğuna Etkisi (Yargıtay Kararı)

Asıl İşveren – Alt İşveren Sözleşmesindeki İş Güvenliği Maddelerinin Ceza Sorumluluğuna Etkisi

12. Ceza Dairesi         2016/5873 E.  ,  2018/2197 K.

Özet: Sözleşmede iş güvenliğini sağlama yükümlülüğü alt işverene verilmişse asıl işveren yöneticilerinin kazadan dolayı ceza hukuku anlamında kusuru olmaz.

Mahkemesi : Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle öldürme
Hüküm : TCK’nın 85/1, 62/1, 50/1-a. maddeleri gereğince mahkumiyet

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre,
Sanığın yetkilisi olduğu …. Şirkete ait deponun çatı tadilatı sırasında çatıda bulunan şeffaf plastik malzemeye basarak malzemenin kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düşen çatı tadilatı işini alan taşeron firma çalışanı olan işçinin ölümüyle neticelenen olayda, sanık ile taşeron firma sahibi olan temyize gelmeyen sanık … arasında düzenlenen sözleşmeye göre tüm iş güvenliği önlemlerini almanın taşeronun sorumluluğunda olduğu ve taşeron tarafından iş güvenliği yerine getirilmeksizin iş yerinde çalışma yapılmayacağının hüküm altına alınması karşısında, meydana gelen iş kazası dolayısıyla sanığa atfı kabil kusur bulunmadığı gözetilmeksizin beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 27/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.