calismabarisi@gmail.com

İSG Tespit ve Öneri Defteri İle İlgili Yargıtay Kararı

Özet:İş Güvenliği Uzmanı öneri defterine eksikliği yazmışsa kazadan sorumlu değildir, işverenin sorumluluğu artar.

12. Ceza Dairesi 2015/2717 E. ,  2016/489 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 12 – 2014/244784

Mahkemesi : İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi

Tarihi : 27/03/2014

Numarası : 2012/1154 – 2014/170

Suç : Taksirle öldürme, özel belgede sahtecilik

 

Taksirle öldürme suçundan sanıklar A.. Ö.., K.. B.., A.. G.. ve A.. D..’un mahkumiyetlerine ilişkin hükümler ile sanık A.. D..’un özel belgede sahtecilik suçundan beraatine ilişkin hüküm sanıklar A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Sanık A.. D..’un özel belgede sahtecilik suçundan beraatine ilişkin hükmün temyiz incelemesinde;

Sanık hakkında yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, beraat kararının kanuna aykırı olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA,

2- Sanıklar A.. Ö.., K.. B.., A.. G.. ve A.. D.. hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesine gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafi ve katılanlar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Olay tarihinde, sanık A.. Ö..’in fabrika genel müdürü, sanık K.. B..’nın paketleme bölümü genel müdürü, sanık A.. D..’un iş güvenliği uzmanı, sanık A.. G..’ın ise makinaların bakım ve onarımından sorumlu olduğu ….. Anonim Şirketi’nde paketleme bölümünde işçi olan ölenin değirmen bölümünden gelen baharatları çuvallara doldurduktan sonra dikiş makinesi ile çuvalların ağız kısmını dikerek çalıştığı esnada, tutma sapı izolesi kırık kısmı bantla sarılı olan, elektrik hattının bağlı olduğu panoda kaçak akım rölesi bulunmayan ve elektrik kablolarında topraklama sistemi olmayan dikiş makinasındaki kaçak elektrik akımına kapılarak öldüğü olayda; Sanık A.. Ö..’in şirketin genel müdürü olduğunu, makinalarla ilgili arızaların ilgili birim amirlerine yapıldığını, kendisinin bu konuda bilgilendirilmediğini, şirketin iş güvenliğinden sorumlu, iş güvenliği uzmanı olarak sanık A’ın görev yaptığını beyan ettiği, sanık K.. B..’nın, anılan şirkette paketleme müdürü olarak görev yaptığını, makinalardaki arızaların bakım ve onarımdan sorumlu kişilere bildirildiğini, elektrik sistemindeki aksaklıktan haberinin olmadığını beyan ettiği, sanık A.. D..’un, sözleşmeli iş güvenliği uzmanı olarak 01.01.2011 tarihinde anılan şirkette çalışmaya başladığını, işyerinde, çalışanların elektrik aksamından kaynaklanabilecek tehlikeleri tespit ettiğini ve işverene bu konular hakkında gerekli uyarılarda bulunduğunu beyan ettiği, sanık A.. G..’ın, fabrikadaki makinaların bakım ve onarımından sorumlu olduğunu, olaya konu dikiş makinası ile ilgili kendisine bir ihbarda bulunulmadığını, dikişmakinasına elektrik sağlanan panoda kaçak akım rölesinin olmadığını, olaydan sonra kaçak akım rölesinin taktırıldığını, olay tarihinde makinanın tutma sapının bantlarla sarılmış olduğunu gördüğünü, yapılan tamiratı kimin yaptığını bilmediğini beyan ettiği, tanık Selahattin Arda’nın beyanlarında ölen ile birlikte 6 aydır paketleme bölümünde çalıştıklarını, makinada elektrik kaçağı olduğunu ilgili müdürlere bildirdiğini, müdürlerin anılan makinanın arızalı olduğundan haberdar olduğunu söylediği, tanık İ.. T..’ün, değirmen bölümünde çalıştığını, ölen ve S. A.’nın çalıştığı makinanın sürekli arızalandığını, makinanın bulunduğu bölümde acil stop düğmesinin bulunduğunu ancak stop düğmesinin uzun zamandır bozuk olması nedeniyle makinanın üst katta bulunan düğmeden kapatıldığını beyan ettiği, tanık F.. A..’in beyanlarında, anılan fabrikanın hammade bölümünde ustabaşı olarak çalıştığını, olaydan sonra genel müdürün, şirket avukatı, iş güvenliği uzmanı ve elektrik mühendisi ile olaya konu makinayı incelediğini, fabrikada görevli olmayan elektrik mühendisinin, makinanın topraklama sisteminin olmadığını tespit ettiğini söylediğini, anılan şirkete ait dosyada mevcut onaylı iş yeri defterine, şirkette açık uçlu kabloların bulundurulmaması, ünitelerde bulunan elektrik panolarına kaçak akım rölesi takılması ile elektrik tesisat ve topraklama sistemlerinin yılda en az bir kez kontrol edilmesi gerektiği iş güvenliğini uzmanı sanık Ayhan tarafından yazıldığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 4. fıkrasında, onaylı deftere yazılan tespit ve önerilerin işverene tebliğ edilmiş sayılacağının belirtilmesi karşısında;

1-Görev sorumluluğu kapsamında işyerindeki olaya konu aksaklıkları tespit eden ve iş yeri defterine maddeler halinde yazarak görev ve sorumluluğunu yerine getiren iş güvenliği uzmanı sanık A.. D..’a olay nedeniyle kusur izafe edilemeyeceği gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

2- İş güvenliği uzmanı tarafından, olay tarihinden önce, olaya konu eksikliklerin tespit edilerek onaylı işyeri defterine yazıldığı ve yönetmelik gereğince onaylı deftere yazılan önerilerin işverene teblig edilmiş sayılması ile tanık beyanlarından, olaya konu makinanın uzun zamandır arızalı olduğunun, bakım ve onarımının yapılmadan kullanılmasına devam edildiğinin anlaşılması karşısında; sanıklar K.. B.. ve A.. G.. hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu gözetilmeksizin hatalı değerlendirme sonucu bilinçli taksir nedeniyle cezada arttırım yapılmaması,

3- Fabrika genel müdürü sanık A.. Ö..’in, fabrikada çalışan işçi sayıları da nazara alınarak, fiili denetim sorumluluğunun olup olmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesinden sonra sanığın kusurunun bulunması halinde bilinçli taksir hükümleri de değerlendirilmek suretiyle hukuki durumunun belirlenmesi yerine eksik kovuşturmaya dayalı olarak taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, A.. Ö.. ve K.. B.. müdafii, sanık A.. D.. müdafi ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 18.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

9 Comments

  • admin

   Sefir bey merhaba Türk hukuk sisteminde Yargıtay içtihat mahkemesi olarak yer almaktadır yani yerel mahkemelere yön gösterici mahkemeler olarak yer almaktadır bu yüzden Yargıtay’ın verdiği kararlar düzenli olarak kendi internet sistesinde yayınlanmaktadır. Mahkeme kararları yayımlanmamaktadır bu bağlamda söz konusu mahkeme kararlarına ulaşılamamaktadır.

 • Raif KARVAN

  Bilirkişi çalışmalarımdan dolayı İş güvenliği İle İlgili yargıtay karalarından haberdar olmak istiyorum.

 • isg tel

  iş güvenliği uzmanı sanık A.. D..’a olay nedeniyle kusur izafe edilemeyeceği gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

  burada isg uzmanının mahkumiyetine, yazıyor. yanı isg mahküm
  edilmemiş mi.

  ben mi yanlış anladım.

  • admin

   Merhaba söz konusu yargıtay kararı iş güvenliği uzmanına yerel mahkeme tarafından verilen mahkumiyet kararını bozmaktadır yani yerel mahkemeye verdiğiniz karar yanlış eğer iş güvenliği uzmanı tespit öneri defterine noksanlığı yazmışsa uzmanı sorumlu tutamazsin demiştir.Yerel mahkeme bu durumda ya yargıtay kararına uyacak yada kararında direnecektir yerel mahkemenin direnmesi durumunda dava ceza genel kuruluna gidecek ve ceza genel kurulu kararına yerel mahkeme uymak zorunda kalacaktır. Yayinladigimiz karar benzer davalarda emsal karar niteliğinde olması açısından önemlidir. İş güvenliği uzmanlarının taraf olduğu davalarda söz konusu karar savunma olarak verildiğinde hakim için önemli bir husus oluşturacaktır.

 • MUSA KAMİL EKİN

  İş sağlığı ve güvenliği ve iş hukuku ile ilgili yargıtay kararlarının tarafıma bildirilmesini istiyorum. Saygılarımla…

  • admin

   Musa Kamil Bey,
   Öncelikle sitemize duyduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İnternet Sitemizde yayınlanan yargıtay kararlarından haberdar olmak istiyorsanız sitemizin ana sayfasından e-posta adresinizi girerek abone olabilirsiniz(ücretsizdir).
   İyi Çalışmalar Dilerim. Saygılarımla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.