calismabarisi@gmail.com

Yeni doğan bebeği uygun hastaneye sevk etmeyen doktorun sorumluluğu(Yargıtay Kararı)

  1. Ceza Dairesi 2016/1134 E. ,  2016/4487 K.

Özet: Yoğun bakım ünitesi yeterli olmayan uzman doktorları olmayan hastanede yeni doğan bebeği uygun hastaneye sevk etmeyen doktorların bebeğin ölümünden sorumlu olduğu.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Karar Tarihi : 06/11/2014

Suç : Taksirle öldürme

Hüküm : CMK’nın 223/2-c.maddesi gereğince beraat

 

Taksirle öldürme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Katılan …’nun eşi olan mağdur ..’nun, …2006 günü özel … Hastanesinde saat 11:00 sıralarında sezeryan ile bir erkek çocuk dünyaya getirdiği, doğumun olağan gerçekleştiği ve bebeğin bir süre sonra annesinin yanına da verildiği, doğum sonrasında bebeğin takibinin hastanede çocuk uzman hekimi olarak görev yapan Dr…. tarafından yapıldığı, doğumdan 4-5 saat kadar sonra bebekte başlayan solunum sayısındaki artış ve solunum esnasında inlemeler üzerine, hastanede çocuk uzman hekimi olarak görev yapan Dr…. tarafından Hood yöntemi ile bebeğe oksijen desteğinin verilmeye başlandığı ve bebeğin açık yatakta takip edildiği, … Hastanesinde kadrolu doktor olmayıp konsültan hekim olarak zaman zaman çalışan Doç.Dr. …’nın …2006 günü hastanede bizzat gördüğü ve konsülte ettiği bebeğe Hood tedavisinin devam edildiği, yeterli gelmemesi üzerine CPAP yöntemi ile bebeğin hava yoluna maske ile oksijen verildiği, mesai saatinin bitmesi üzerine hastaneden Dr….’nın da ayrılması ile yoğun bakım altındaki bebeğin hastanede sadece nöbetci pratisyen hekim ve hemşire gözetiminde bırakıldığı, Hood ve CPAP tedavileri sonucu gelişebilecek risk olan prömotoraks (yani göğüs boşluğunda hava toplanması) komplikasyonu ve bu durumda yapılması gerekli tedavi olan enjektör yardımı ile havanın boşaltılması ve sonrasında göğüs tüpü takılması operasyonu için Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu’nu ….2011 tarih ve … sayılı raporunda belirtildiği gibi, hastanede devamlı çocuk hastalıkları uzmanı, neonataloji uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı ve göğüs cerrahisi uzmanı olan uzmanlardan en az birisinin bulunmasının gerektiği, söz konusu hastanede mesai saatleri dışında bu uzman doktorlardan birisi bulumadığı gibi, durumu ciddi olan bebeğin bu uzman doktorların ve daha gelişmiş yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bir hastaneye de gönderilmediği, durumu git gide kötüleşen bebeğin …..2006 günü gecesi ilk saatlerine kadar hastanede tutulduğu, bebekte gelişen prömotoraks rahatsızlığının ilerlediği, telefon ile gece ulaşılan konsültan hekim …’nın bebekte prömotoraks gelişmiş olma ihtimali nedeni ile bebeğe göğüs tüpü takılması gerektiğinin söylendiği, ancak ….2006 gecesi ilk saatlerinde hastanede bu operasyonu yapacak bir hekimin bulunamadığı, bunun üzerine bebeğin özel …. Hastanesine sevk edildiği, gece 03:45 de durumu çok kötü olarak bu hastaneye getirilen bebeğin akciğer grafisinin çekildiği ve bebekte prömotoraks gelişmiş olduğunu tespit edildiği ve sağ akciğere toraks tüpünün takıldığı, genel durumu iyileşmeyen bebeğin solunumunun azaldığı, kalp atımının durması ile kalp masajına başlansa da bebeğin 05:55 de hayatını kaybettiği olayda; Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulu’nun ….2011 tarih ve …. sayılı raporunda belirtildiği gibi, doğumun gerçekleştiği ….. Hastanesinde gerekli uzman kadrosunun bulunmaması nedeniyle, prömotoraks gelişen bebekte bu komplikasyonun zamanında tespit edilemediği, enjektör yardımı ile zamanında göğüste biriken havanın boşaltılıp devamında göğüs tüpünün zamanında takılamadığı gibi yoğun bakım altındaki bebeğin gerekli uzman doktor kadrosuna sahip bir hastaneye daha erken gönderilerek gerekli tüm bu tedavi sürecine daha erken başlanmasının da sağlanmadığı ve böylece zamanında müdahale ile ölüm riskinin çok düşük olduğu prömotoraks nedeniyle bebeğin ölümüne sebebiyet verildiği, yine Dairemizin 09.10.2013 tarih, 2013/16221 esas, 2013/23083 karar sayılı bozma ilamı sonrası alınan ….2014 tarih ve … sayılı Yüksek Sağlık Şurası raporunda belirtildiği üzere, yoğun bakım ünitesi bulunmayan hastanede prömotoraks gelişen bebeğin takibinin uygun olmadığı ve yoğun bakım ünitesi bulunan bir hastaneye acilen sevkinin gerektiği, yoğun bakım ünitesi bulunmayan şartlarda hastayı takip eden ve erken dönemde başka bir hastaneye sevk etmeyen doktorlar … ve …’nın, hayatını kaybeden bebeğin ölümü olayında sorumlu oldukları, hastane başhekimi olan sanık …’nun eylemleri ile netice arasında illiyet bağının bulunmadığı, tüm dosya kapsamından sanık … hakkında atılı suçtan beraate karar verilmesinde bir aykırılığın olmadığı anlaşılmakla,

Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, suç açısından failin taksirinin bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanın bir sebebe dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, …/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.