calismabarisi@gmail.com

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu

GİRİŞ

İşyerlerinde işçiler çalışırken iş kazasına maruz kalabilmekte ve kaza sonucu çalışma güçlerini kaybedebilmektedir. İş kazası geçiren işçi ancak çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğini tespit ettirdikten sonra işverenden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan para alabilmektedir. Söz konusu tespite halk dilinde maluliyet oranı denilmektedir. Maluliyet oranının tespiti ise Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

İş Kazası

İş kazası;

 1. İşçinin işyerinde bulunduğu sırada,
 2. İşçinin işini yaptığı sırada,
 3. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 4. Bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 5. Emziren kadın işçinin, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 6. İşçinin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve işçiyi hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş kazası Sigortası Kapsamında Olan Kişiler

 1. Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
 2. Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)
 3. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar
 4. Aday çırak, çırak ve stajyerler,
 5. Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar
 6. Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
 7. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
 8. İntörn öğrenciler
 9. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar
 10. Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılardır.

İş Kazası Maluliyet Tespiti İçin;

 • Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Devlet üniversitesi hastaneleri,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri,
 • Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri yetkilidir.

İşçi Başvuruyu Nereye Yapmalıdır?

İş Kazası geçiren işçi, Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı’nın tespiti için priminin yattığı Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinde bulunan İş Kazası Servislerine müracaat etmelidir.

Maluliyet Oranına İtiraz Edilebilir mi?

Evet edilebilir, İş kazası tespit oranlarına yapılan itirazları Yüksek Sağlık Kurulu değerlendirmektedir Sigortalılar dosyalarının bir kez de Yüksek sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı bulundukları sigorta il /merkez müdürlüklerine bir dilekçe ile müracaat ederek talep edebilirler.

İşçinin Hastalığının Sonradan Artması veya Azalması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Sürekli İş Göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilirler. (Ancak, rahatsızlıkları geçirdiği iş kazası ile ilgili olması gerekir). Maluliyet oranının azalması durumunda ise SGK bağladığı gelirde değişiklik yapmaktadır.

İşverenin Sağlık Kuruluna Göndereceği Belgeler Nelerdir?

 1. İlk işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan,
 2. Sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait asker hastanesince düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),
 3. Olayın iş kazası olup olmadığını net olarak belirtir tahkikat raporu ve tutanaklar,
 4. İş kazasından sonra başvurduğu hastanelerde görmüş olduğu tedavi, ameliyat bilgilerini içerir epikrizleri (çıkış özeti) ve varsa ameliyat notları,
 5. Sigortalının tedavileri tamamlandıktan sonra son durumunu gösterir, ‘‘çalışır/çalışamaz’’ tarihini bildiren sağlık kurulu raporu, temin edilememesi halinde üst yazıda geçici iş göremezlik ödeneğinin verildiği sürenin belirtilmesi,
 6. Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim ve imzası, bulunmalıdır.

Konu hakkında sorularınız bulunması halinde aşağıya yazabilirsiniz….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.